Skip to main content

15 lutego

Do tego dnia pracodawcy, banki, wszystkie instytucje wypłacające świadczenia, firmy ubezpieczeniowe i inne mają obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane roczne wyciągi.