Skip to main content

Na co dzień żyjemy i mieszkamy w Norwegii. Zdarzają się jednak podróże poza granicę tego kraju, a najczęściej jest to wyjazd do Polski. Warto wówczas skorzystać z gigantycznych różnic cen rozmaitych produktów pomiędzy krajami i zdecydować się zabrać część z nich nad fiordy. Należy jednak mieć świadomość tego, co można wwieźć do Norwegii, jakie przepisy celne obowiązują w tym kraju oraz jak przebrnąć przez odprawę celną bezproblemowo.

 

Strefa CZERWONA i ZIELONA

Pierwsza decyzja, przed którą staniemy przed odprawą celną, jest wybranie odpowiedniej strefy. Do wyboru mamy dwie bramki:

 • zielona – przekroczenie tej bramki jest jednocześnie deklaracją, że przewozimy wyłącznie towaru zwolnione z cła oraz podatku akcyzowego. Strefa zielona przeznaczona jest również dla osób, które nie przewożą ze sobą żadnych towarów, na które należy mieć zgodę na wwiezienie;
 • czerwona – przejście tą bramką jest jednocześnie złożeniem deklaracji, że posiadasz ze sobą przedmioty objęte cłem, podatkiem akcyzowym, a także wymagające posiadania zezwolenia na ich wwiezienie na teren Norwegii.

 

Co można wwieźć do Norwegii strefą zieloną?

Warto wspomnieć o szczególnych zasadach na temat tego, co można wwzieźć do Norwegii strefą zieloną. Jak zostało wspomniane powyżej, tę bramkę należy wybrać w momencie, gdy posiadamy ze sobą wyłącznie przedmioty nie podlegające ocleniu, podatkowi akcyzowemu oraz nie wymagające posiadania zezwolenia. Zazwyczaj można do tej grupy przedmiotów zaliczyć następujące:

 • przedmioty użytku osobistego, których nie zamierzamy odsprzedać w Norwegii. Mogą to być również towary, które wwozimy w charakterze prezentu dla kogoś;
 • przedmioty, które są wwożone osobiście przez nas, które trzymamy przy sobie lub znajdują się w bagażu. Koniecznym warunkiem jest możliwość ich jak najszybszego okazania w trakcie kontroli celnej.

 

Cło i podatek akcyzowy

Warto pamiętać, że norweska Służba Celna (norw. Tolletaten) ma prawo skontrolować zawartość bagażu, środków transportu oraz dokonać rewizji osobistej. Musimy pamiętać, że to w naszym obowiązku – jako osób przekraczających granicę – leży samodzielne rozpakowanie bagażu i jego ponowne spakowanie po kontroli.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wartości przewożonych przedmiotów, możemy nie dostać pozwolenia na przekroczenie granicy, zaś w skrajnych przypadkach może paść podejrzenie o przemyt. Dlatego warto znać przepisy celne w Norwegii, a konkretnie – obowiązujące zasady zwolnienia z cła oraz podatku akcyzowego.

Zwolnienie opłat celnych – zasady

Do najważniejszych regulacji celnych należą przepisy stanowiące o tym, kiedy jesteśmy zwolnieni z obowiązku opłacenia cła oraz podatku akcyzowego. Co do zasady obowiązuje kryterium wartościowe, które różni się w zależności od tego, jak długo przebywaliśmy za granicą i są następujące:

 • pobyt za granicą powyżej 24 godzin – mamy prawo wwieźć przedmioty o wartości nieprzakraczającej 6 tys. koron norweskich;
 • pobyt za granicą krótszy, niż 24 godziny – w takim przypadku możemy wwieźć do Norwegii przedmioty o wartości niższej, niż 3 tys. koron norweskich.

 

Ile alkoholu i papierosów do Norwegii

Osobne regulacje dotyczą tego, ile alkoholu i papierosów można mieć ze sobą w trakcie odprawy celnej. Warunkiem koniecznym jest udowodnienie, że tego typu wyroby mają opłaconą akcyzę w jednym z państw członkowskich EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Poza powyżej opisanym limitem wartościowym, w tym przypadku obowiązują również limity ilościowe:

 • napoje spirytusowe o mocy powyżej 22% do 60% włącznie – 1 litr na osobę;
 • wino o zawartości alkoholu wyższej, niż 2,5% i mniejszej, niż 25% włącznie – 1,5 litra na osobę;
 • piwo, cydry oraz inne napoje alkoholowe o mocy od 2,5% do 4,7% włącznie – 2 litry na osobę;
 • papierosy i wyroby tytoniowe – 200 sztuk lub 250 gramów innych wyrobów tytoniowych;
 • bibułki tytoniowe – 200 sztuk.

Wymiana między alkoholem a wyrobami tytoniowymi

Istnieje możliwość wymiany limitów pomiędzy poszczególnymi towarami alkoholowymi i dotyczy to następujących okoliczności:

 • jeżeli nie przewozimy napojów spirytusowych, to limit ten może być wymieniony na 1,5 litra piwa, wina, drinków lub cydrów;
 • zamiast litra wina, można wwieźć litr piwa, cydrów lub drinków;
 • zamiast wyrobów tytoniowych można wwieźć 1,5 litra wina, piwa, drinków lub drinków.

Czego NIE MOŻNA zamienić?

 • Limit na słabszy alkohol nie może być wymieniony na limit mocniejszego alkoholu.
 • Nie istnieje możliwość wymiany alkoholu na wyroby tytoniowe.

 

Uproszczona procedura celna

Należy nadmienić, że aktualnie obowiązujące przepisy celne obejmują uproszczone procedury na granicy. Co można wwieźć do Norwegii, poza powyższymi limitami?

 • do 27 litrów piwa, wina, cydru lub drinków;
 • najwyżej 400 sztuk papierosów;
 • maksymalnie 500 gramów wyrobów tytoniowych lub snusa;
 • nie więcej, niż 4 litry mocnych napojów spirytusowych.

Po przekroczeniu limitów ilościowych, o których mowa powyżej, będziemy musieli opłacić należne cło oraz podatek akcyzowy. Obowiązujące stawki są następujące:

 • piwo i napoje alkoholowe od 2,5% do 4,7% – 20 kr za litr;
 • napoje alkoholowe o mocy pomiędzy 4,7%, a 15% – 60 kr za litr;
 • napoje spirytusowe o mocy pomiędzy 15% do 20% – 115 kr za litr;
 • tytoń do palenia – 290 kr za 100 gramów;
 • snus i tytoń do żucia – 120 kr za 100 gramów;
 • cygara i cygaretki – 290 kr za 100 gramów;
 • papierosy – 290 kr za 100 sztuk;
 • bibułki i filtry papierosowe – 5 kr za 100 bibułek/filtrów.

 

Produkty spożywcze i rolne

Co można wwieźć do Norwegii dodatkowo? Szczegółowe regulacje dotyczą produktów żywnościowych oraz rolnych. Restrykcje mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin oraz zwierząt domowych. Ważną informacją jest fakt, że tego typu produkty pochodzące spoza obszaru EOG muszą być objęte badaniem przez Matillsynet. Na teren Norwegii możesz zabrać ze sobą:

 • 10 kilogramów owoców, jagód i warzyw (nie dotyczy ziemniaków);
 • 25 sztuk kwiatów ciętych;
 • 3 kilogramy cebulek i sadzonek kwiatowych;
 • 5 sztuk roślin w doniczkach;
 • 50 paczek nasion.

WAŻNE! Powyższa lista nie jest kompletna, dodatkowo Matilsynet może w trybie pilnym usunąć część z tych produktów!

 

Zwierzęta i rośliny zagrożone wyginięciem

Prawo norweskie nie pozwala na wwiezienie do kraju zwierząt i roślin, które są zagrożone wyginięciem. Przepisy krajowe wynikają bezpośrednio z Konwencji Waszyngtońskiej (CITES), której Norwegia jest stroną. Do przykładów gatunków, którym grozi wyginięcie, należą: lew, tygrys, słoń, lampart, wilk, rosomak, a także jaja niektórych gatunków zwierząt oraz rośliny m.in. orchidee i kaktusy.

 

Bagaż podręczny i dewizy

Generalną zasadą jest, by w momencie przekraczania granicy norweskiej mieć przy sobie nie więcej środków płatniczych, niż równowartość 25 tys. koron norweskich. Jeżeli dewizy przekraczają tę wartość, należy wypełnić specjalny formularz deklaracji.

 

Co można wwieźć do Norwegii, a czego nie wolno?

To, co można wwieźć do Norwegii to jedno. Osobną kwestią pozostaje lista rzeczy, których przewóz wymaga zgody lub jest kategorycznie zabroniony i są to w szczególności: narkotyki, leki, alkohol o mocy powyżej 60%, ssaki, ptaki, zwierzęta egzotyczne, fajerwerki, ziemniaki, rośliny lub ich części z przeznaczeniem pod uprawę, produkty żywnościowe spoza EOG, broń oraz amunicja.