Skip to main content

Bostøtte to inaczej zasiłek mieszkaniowy w Norwegii, który jest podstawowym świadczeniem socjalnym dla osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Cena wynajmu mieszkań nad fiordami jest bardzo wysoka. Pracując w tym kraju więc warto wiedzieć, kiedy należy się Bostøtte, ile wynosi oraz na jakie zasady musisz spełnić, aby go otrzymać.

 

Bostøtte – co to jest i jak działa?

 

System pomocy społecznej w Norwegii jest niezwykle rozbudowany. Jednym z podstawowych świadczeń jest zasiłek mieszkaniowy (inaczej – dodatek mieszkaniowy), zwany Bostøtte. Pomocy takiej udziela Husbanken, jednak wniosek musisz złożyć do NAV w gminie, w której mieszkasz.

Podstawowe warunki do spełnienia
Musisz spełnić kilka podstawowych kryteriów, aby Twój wniosek o Bostøtte został rozpatrzony pozytywnie. NAV bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

  • miejsce zamieszkania;
  • liczba osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • rodzaj mieszkania, które będziesz opłacać z zasiłku;
  • całkowity dochód na rodzinę, w tym majątek, jakim dysponujesz (w tym m.in. nieruchomości itp.).

 

Na jakie mieszkanie dostaniesz zasiłek w Norwegii?

 

Nie na każde mieszkanie otrzymasz zasiłek. NAV pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek wyłącznie wówczas, gdy lokum będzie spełniać następujące standardy:

  • mieszkanie musi być osobną jednostką mieszkalną z własnym wejściem, łazienką oraz toaletą. W mieszkaniu musi się znajdować również osobna sypialnia, a także osobne miejsce do przygotowywania posiłków. Co za tym idzie – o Bostøtte nie możesz się ubiegać, gdy wynajmujesz pokój u kogoś w domu;
  • musisz mieć możliwość przebywania w swoim mieszkaniu przez cały rok.

 

Powinieneś wiedzieć, że mieszkania komunalne podlegają odrębnym przepisom. To, czy zostanie Ci przyznane czy nie, leży w kompetencjach danej gminy. Dla Ciebie jednak kluczową informacją pozostaje fakt, że na tego typu lokum również możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy.

 

Wysokość Bostøtte w Norwegii

 

Fakt pozostawania w “ciężkiej sytuacji materialnej” jest równoznaczny z niskimi dochodami. Każdego roku Husbanken publikuje progi, po których przekroczeniu nie będziesz miał możliwości otrzymania Bostøtte. Ważną informacją jest fakt, że w różnych miejscowościach obowiązują inne kryteria dochodowe. W sumie można wyróżnić cztery grupy:

I grupa: Oslo.
II grupa: Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger i Bærum.
III grupa: Lørenskog, Skedsmo, Frogn, Oppegård, Asker, Nesodden, Kristiansand, Sola i Sandnes.
IV grupa: wszystkie pozostałe gminy.

Kryterium dochodowe zależy nie tylko od miejsca zamieszkania, ale również od liczby członków w gospodarstwie domowym. Mając na uwadze powyższe grupy, należy wymienić następujące progi (2019 rok):

I grupa: od 20 455 NOK (1 osoba) do 46 335 NOK (10 osób).
II grupa: od 19 806 (1 osoba) do 45 332 NOK (10 osób).
III grupa: od 19 288 (1 osoba) do 44 603 NOK (10 osób).
IV grupa: od 18 281 (1 osoba) do 43 140 NOK (10 osób).

 

Na nieco większy zasiłek mogą liczyć młode osoby z potwierdzoną niepełnosprawnością. Pamiętaj, że nawet jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów dochodowych, w dalszym ciągu warto złożyć wniosek o przyznanie Bostøtte. Husbanken przewiduje możliwość rozpatrywania podań w trybie indywidualnym. Takie możliwości istnieją jednak wyłącznie w przypadku, gdy już kiedyś otrzymałeś pozytywną decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.